loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổ chức thẩm mỹ môi trường lao động xí nghiệp công nghiệp nhẹ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam / Trịnh Duy Anh

Tác giả : Trịnh Duy Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 186 tờ ; 26 tờ minh họa ; 29cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Chủ đề : 1. Trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh -- Luận án. 2. Kiến trúc công nghiệp -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Mỹ thuật công nghiệp -- Việt Nam. 5. Xây dựng nhà công nghiệp -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 12615
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12617 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top