loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập 20 năm truyện ngắn báo Thanh niên (1986-2006) / Ngô Thị Kim Cúc tuyển chọn và g.th

Tác giả : Ngô Thị Kim Cúc tuyển chọn và g.th

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 671tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- 1986-2006. 2. Văn học Việt Nam -- 1986-2006.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 373/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 374/2006
(13830)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top