loading

Sách, tuyển tập

Điện động lực học các môi trường liên tục / L.Đ. Lanđau, E.M. Lifsitx ; ng.d. : Đặng Quang Khang

Tác giả : L.Đ. Lanđau, E.M. Lifsitx ; ng.d. : Đặng Quang Khang

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 19711972

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 2t. ; 22 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 1082 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 1128 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top