loading

Sách, tuyển tập

Đằng sau phía trước : truyện ký / Hoàng Minh Châu

Tác giả : Hoàng Minh Châu

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : [196-?]

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 147tr. ; 19cm

Top