loading

Luận án, luận văn

Lý thuyết vectơ đặc trưng và ứng dụng để nghiên cứu sự ổn định nghiệm của các hệ phương trình vi phân / Hoàng Hữu Đường

Tác giả : Hoàng Hữu Đường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1982

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 186 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phân tích vectơ. 3. Phương trình vi phân -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5899
Phục vụ đọc tại chỗ
Top