loading

Sách, tuyển tập

Địa chất học đại cương : có thêm phần phụ lục danh từ địa chất đại cương Việt Nga và Nga Việt do Trương Cam Bảo soạn gồm gần 2500 từ, kèm theo số trang để tra nội dung trong cả 2 tập của cuốn sách / M.M. Sarughin ; Trương Cam Bảo và Cao Liêm d

Tác giả : M.M. Sarughin ; Trương Cam Bảo và Cao Liêm d

Nhà xuất bản : Giáo dục

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 22 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6799
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 6800
(K08.01_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top