loading

Sách, tuyển tập

Cơ học kết cấu / V.A. Kixiêlốp ; Bộ môn kết cấu công trình. Trường Đại học Bách khoa d

Tác giả : V.A. Kixiêlốp ; Bộ môn kết cấu công trình. Trường Đại học Bách khoa d

Nhà xuất bản : Giáo dục

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : (Tủ sách Đại học Bách khoa). ; 22 cm

Top