loading

Sách, tuyển tập

Công tác nữ công ở nhà máy diêm thống nhất / Ban Tuyên huấn Phụ nữ Trung ương

Tác giả : Ban Tuyên huấn Phụ nữ Trung ương

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 15tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 935
(K08.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top