loading

Sách, tuyển tập

Công tác bảo hiểm lao động của công đoàn / Bộ Bảo hiểm lao động. Tổng công hội Trung Quốc ; Hữu Hạnh d

Tác giả : Bộ Bảo hiểm lao động. Tổng công hội Trung Quốc ; Hữu Hạnh d

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 48tr. ; 19 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 7932
(K08.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top