loading

Sách, tuyển tập

Cô trưởng trạm khí tượng : tập truyện ngắn Trung Quốc / Nhiều tác giả ; Doãn Trung s.t. và d.

Tác giả : Nhiều tác giả ; Doãn Trung s.t. và d.

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 79tr. ; 19cm

Top