loading

Sách, tuyển tập

Chữa bệnh cho con (nông thôn) / Trần Hữu Nghiệp

Tác giả : Trần Hữu Nghiệp

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 31tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 2431
(K08.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 366
(K08.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top