loading

Luận án, luận văn

Một số nghiên cứu về vành Auslander-Gorenstein không giao hoán / Hồ Đình Duẩn

Tác giả : Hồ Đình Duẩn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 78 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 512.44

Chủ đề : 1. Đại số. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vòng (Đại số).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5824
Phục vụ đọc tại chỗ
Top