loading

Sách, tuyển tập

Chống hôn nhân gia đình phong kiến trong ca dao Việt Nam / Hằng Phương

Tác giả : Hằng Phương

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 23tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 620
(K08.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top