loading

Sách, tuyển tập

Chị chủ tịch huyện / Bích Thuận

Tác giả : Bích Thuận

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 47tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 9741 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top