loading

Sách, tuyển tập

Cách mạng tháng Mười và vấn đề chính quyền

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 1968

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 179tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 8969 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top