loading

Sách, tuyển tập

Xuân Quỳnh - cuộc đời và tác phẩm

Tác giả : Lưu Khánh Thơ, Đông Mai tuyển chọn

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 615tr. : 3 tờ chân dung, tranh ảnh màu ; 21cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 5. Văn xuôi Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 361/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 362/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top