loading

Sách, tuyển tập

Người núi - người phố : thơ / Lê Tuấn Lộc

Tác giả : Lê Tuấn Lộc

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 94tr. ; 18cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 870/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 871/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top