loading

Sách, tuyển tập

Đất không đổi màu : tiểu thuyết / Nguyễn Quốc Trung

Tác giả : Nguyễn Quốc Trung

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 566tr. ; 20cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Người lính trong văn học. 2. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 866/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 867/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top