loading

Sách, tuyển tập

Bí quyết chiến thắng trong Marketing / Văn Kỳ [và nh.ng. khác] b.s

Tác giả : Văn Kỳ [và nh.ng. khác] b.s

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 391tr. ; 20cm

Số phân loại : 381.1

Chủ đề : 1. Marketing. 2. Nhãn hiệu hàng hóa. 3. Quảng cáo. 4. Thoả mãn khách hàng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 837/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 838/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top