loading

Sách, tuyển tập

Cuộc sống chống Mỹ, cứu nước và mấy vấn đề phát triển kịch hiện nay / Bùi Ngọc Trác

Tác giả : Bùi Ngọc Trác

Nhà xuất bản : Văn hóa

Năm xuất bản : 1987

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 197 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92220034

Chủ đề : 1. Kịch -- Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 269
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3123/87
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top