loading

Sách, tuyển tập

Niềm tin và lẽ sống : hồi ức / Nguyễn Đệ ; Phan Huỳnh thể hiện

Tác giả : Nguyễn Đệ ; Phan Huỳnh thể hiện

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 422tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 20cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Tướng -- Việt Nam. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 648/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 649/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top