loading

Sách, tuyển tập

Hệ thống các văn bản tài chính, kế toán, thuế mới nhất về sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 858tr. ; 27cm

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Công ty cổ phần -- Việt Nam -- Kế toán. 2. Công ty cổ phần -- Việt Nam -- Tài chính. 3. Công ty cổ phần -- Việt Nam -- Thuế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 155/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 156/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top