loading

Sách, tuyển tập

Công việc của nhà văn / Ilia Êrenbua ; Nguyễn Xuân Trâm dịch

Tác giả : Ilia Êrenbua ; Nguyễn Xuân Trâm dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 71 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 809

Chủ đề : 1. Nghề viết văn. 2. Nhà văn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 6471
(K08.06_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 VN 928/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 2881
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top