loading

Sách, tuyển tập

Nước mắt tôm : tập truyện ngắn / Hà Lê

Tác giả : Hà Lê

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 291tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VN 251/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VN 252/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top