loading

Sách, tuyển tập

Đất nóng : tiểu thuyết / Hồng Thái

Tác giả : Hồng Thái

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 386tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VN 203/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VN 204/2006
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top