loading

Luận án, luận văn

Một phương pháp số giải bao hàm thức OEF (x) / Huỳnh Thế Phùng

Tác giả : Huỳnh Thế Phùng

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 1990

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 125 tờ ; 29 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương trình vi tích phân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5765
Phục vụ đọc tại chỗ
Top