loading

Luận án, luận văn

Development of photoinifertered polymerization for grafting monomer spe on porous silica particles : degree project of Master / Tran thi Thuy

Tác giả : Tran thi Thuy

Năm xuất bản : 2005. -

Nơi xuất bản : Umea University, Sweden ;

Mô tả vật lý : 29 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 668.9

Chủ đề : 1. Hóa học phân tử -- Luận án. 2. Hợp chất cao phân tử -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12596
Phục vụ đọc tại chỗ
Top