loading

Luận án, luận văn

Tích phân đối với độ đo vectơ ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên / Đặng Hùng Thắng

Tác giả : Đặng Hùng Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 519.5

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Thống kê toán học -- Tóm tắt. 3. Xác suất -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5754
Phục vụ đọc tại chỗ
Top