loading

Sách, tuyển tập

Con những người du kích : tập truyện được giải thưởng của tạp chí Văn nghệ quân đội / Phù Thăng [và nh.ng. khác]

Tác giả : Phù Thăng [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 83tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 738/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top