loading

Sách, tuyển tập

40 ngày sống với đối phương : câu chuyện của một nhà báo Mỹ bị du kích bắt giữ ở Campuchia / Richard Dudman ; ng.d. Trần Ngọc Châu, Dương Thủy

Tác giả : Richard Dudman ; ng.d. Trần Ngọc Châu, Dương Thủy

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 186 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Dudman, Richard, 1918-. 2. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Chiến dịch -- Campuchia. 3. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Tù nhân và nhà tù. 4. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Tường thuật cá nhân, người Mỹ. 5. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3271/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3272/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14915
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top