loading

Luận án, luận văn

Tích phân đối với độ do vectơ ngẫu nhiên và toán tử ngẫu nhiên / Đặng Hùng Thắng

Tác giả : Đặng Hùng Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 150 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 519.5

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Thống kê toán học. 3. Xác suất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5753
Phục vụ đọc tại chỗ
Top