loading

Sách, tuyển tập

Bưu hoa Trung Hoa dân quốc / Nguyễn Bảo Tụng

Tác giả : Nguyễn Bảo Tụng

Nhà xuất bản : [k.n.]

Năm xuất bản : 1974

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 65,7tr. : tranh ảnh, chân dung, 2 tờ tranh ảnh màu ; 21cm

Số phân loại : 769.56951

Chủ đề : 1. Bưu hoa -- Trung Hoa$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1785
(K10.33_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top