loading

Sách, tuyển tập

Introduction to chinese art and history / Arnold Silcock

Tác giả : Arnold Silcock

Nhà xuất bản : Faber and Faber limited

Năm xuất bản : [k.n.]

Nơi xuất bản : Lond.

Mô tả vật lý : 303tr. : tranh ảnh, 19 tờ tranh ảnh (một phần màu) : 19cm

Số phân loại : 709.51

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1754
(K10.33_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top