loading

Sách, tuyển tập

Budget landscaping / Carlton B. Lees

Tác giả : Carlton B. Lees

Nhà xuất bản : Holt, Rinehart and Winston

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : N.Y.

Mô tả vật lý : vi,152tr. : tranh ảnh ; 22cm

Số phân loại : 712.62

Chủ đề : 1. Săn sóc vườn cảnh$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1731
(K10.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top