loading

Sách, tuyển tập

Những người "làm thuê số 1" ở Việt Nam / Tiến Hùng, Trần Nguyên

Tác giả : Tiến Hùng, Trần Nguyên

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 213tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20cm

Số phân loại : 331.1109597

Chủ đề : 1. Người lao động -- Việt Nam$2LCSH. 2. Nguồn nhân lực -- Việt Nam$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3059/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 3060/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.14931
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top