loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chính sách của các Vương Triều Việt Nam đối với người Hoa / Huỳnh Ngọc Đáng

Tác giả : Huỳnh Ngọc Đáng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 225 tờ : hình vẽ ; 29 cm

Số phân loại : 959.702

Chủ đề : 1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh -- Luận án$2LCSH. 2. Dân tộc học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Người Hoa -- Việt Nam -- Chính sách nhà nước. 5. Người Hoa -- Việt Nam -- Lịch sử. 6. Việt Nam -- Lịch sử -- 939-1883.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 12558
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top