loading

Student CD-ROM by Irwin/McGraw-Hill to accompany Contemporary management [electronic resource] / Gareth Jones, Jennifer George, Charles Hill

Tác giả : Gareth Jones, Jennifer George, Charles Hill

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : [200?]

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

ISBN : 0-07-233458-4

Chủ đề : 1. Quản lý -- Cơ sở dữ liệu$2LCSH. 2. CD-ROM$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I AF 3925 BH
(CD 626)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top