loading

Sách, tuyển tập

Các qui định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Năm xuất bản : 19a‡

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 351tr. ; 22cm

Số phân loại : 347.597077

Chủ đề : 1. Bồi thường (Luật) -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.03033
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top