loading

Sách, tuyển tập

Chú lính chì dũng cảm / Anđécxen ; Vũ Tú Nam d. ; bìa và minh họa của Lê Huy Hòa

Tác giả : Anđécxen ; Vũ Tú Nam d. ; bìa và minh họa của Lê Huy Hòa

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 96tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 933/86
(K10.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top