loading

Sách, tuyển tập

Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác / Phạm Hổ ; tranh vẽ của Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích

Tác giả : Phạm Hổ ; tranh vẽ của Mai Văn Hiến và Nguyễn Bích

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 32tr. : hình vẽ màu ; 27cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4724
(K08.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top