loading

Sách, tuyển tập

Chú bé Xasa / Nôtsốp ; Quang Huy d. ; Nguyễn Kiên h.đ

Tác giả : Nôtsốp ; Quang Huy d. ; Nguyễn Kiên h.đ

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 16tr. : hình vẽ ; 13x19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 921/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top