loading

Sách, tuyển tập

Chú bé Gavơrốt / Vichto Huygô ; Đào Thản, Đông Hải d

Tác giả : Vichto Huygô ; Đào Thản, Đông Hải d

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 35tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 911/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top