loading

Sách, tuyển tập

Chú bé dũng cảm : tập truyện ngắn từ miền Nam gửi ra / Hoài Nam [và nh.ng. khác] ; bìa và minh họa của Nguyễn Bích

Tác giả : Hoài Nam [và nh.ng. khác] ; bìa và minh họa của Nguyễn Bích

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1967

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 48tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 909/86
(K10.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top