loading

Sách, tuyển tập

Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng : kinh nghiệm của thế giới : sách chuyên khảo / Trần Văn Tùng

Tác giả : Trần Văn Tùng

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 231tr. ; 19cm

Số phân loại : 331.11

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Khía cạnh kinh tế$2LCSH. 2. Kinh tế lao động$2LCSH. 3. Nguồn nhân lực$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2295/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2296/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top