loading

Sách, tuyển tập

Communication matters / Randall McCutcheon, James Schaffer, Joseph R. Wycoff

Tác giả : Randall McCutcheon, James Schaffer, Joseph R. Wycoff

Nhà xuất bản : West

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Minneapolis/St. Paul [etc.]

Mô tả vật lý : xv,723tr. : minh họa màu ; 28cm

ISBN : 0-314-02171-X

Số phân loại : 401.41

Chủ đề : 1. Giao tiếp -- Dạy và học. 2. Nghệ thuật ngôn ngữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 3674
(k09.41_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top