loading

Sách, tuyển tập

Chiếc cán búa : tập truyện ngắn được giải thưởng của tạp chí Văn nghệ / Võ Huy Tâm, Phượng Vũ

Tác giả : Võ Huy Tâm, Phượng Vũ

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1959

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 31tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 455/86
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top