loading

Sách, tuyển tập

Chị em phố chợ : bút ký / Nguyễn Trí Tình

Tác giả : Nguyễn Trí Tình

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 46tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 2928/89
(K10.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top