loading

Sách, tuyển tập

Roads to discovery : illustrated = Con đường phát minh : có nhiều hình / Ralph E. Lapp; Nghiêm Xuân Thiện d

Tác giả : Ralph E. Lapp; Nghiêm Xuân Thiện d

Nhà xuất bản : The New Amer. libr.

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : N.Y.

Mô tả vật lý : 311tr. : tranh ảnh ; 21cm

Số phân loại : 539.76

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 NC 1578
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top