loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 359tr. : sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 338.1

Chủ đề : 1. Công nghiệp nông nghiệp$2LCSH. 2. Nông nghiệp, kỹ thuật mới$2LCSH. 3. Phát triển nông thôn$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 593/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 594/2005
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top