loading

Sách, tuyển tập

Dictionnaire moderne Italien - Francais et Francais - Italien / P. Rouède

Tác giả : P. Rouède

Nhà xuất bản : Garnier frères

Năm xuất bản : 1948

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : 828,742tr. ; 19cm

Số phân loại : 453.41

Chủ đề : 1. Italia ngữ -- Tự điển -- Pháp ngữ$2LCSH. 2. Pháp ngữ -- Tự điển -- Ý ngữ$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 NC 1437
(K10.33_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top